Regranting

  • Drukuj

W załączeniu zamieszcza się „Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać mechanizm regrantingu w samorządach gminnych i powiatowych. Modelowe rozwiązanie opracowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce".

1. „Część pierwsza: Model regrantingu wraz z instrukcją stosowania” 

2. „Część druga: Użyteczne wzory i przykłady dokumentów”