*/

Wykaz podstawowych aktów prawnych

W załączeniu zamieszcza się podstawowe akty prawne regulujące zasady działania sektora organizacji pozarządowych (NGO) oraz współdziałanie sektora trzeciego z organami administracji publicznej.