*/

W załączeniu zamieszcza się wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2015 r. w formie protokołu oraz zaktualizowany Program w z wprowadzonymi zmianami. Dokument zostanie poddany pod głosowania na najbliższej sesji Rady Gminy Gorzków w dniu 4 listopada 2014 r.

Wójt Gminy Gorzków informuje się w dniu 17 października (piątek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie-Osadzie, ul. Nadrzeczna 4 odbędzie się kolejne z cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy w ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego”. Konsultacje społeczne będą służyły opracowaniu standardów współpracy Gminy Gorzków i organizacji pozarządowych oraz perspektyw i możliwości współdziałania.

Tematyka spotkania przedstawia się w sposób następujący:

  • Podstawowe informacje z zakresu: „Szlak Jana III Sobieskiego”
  • Założenia projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego” i dotychczasowa realizacja
  • Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych (JST i NGO), podstawowe zasady i obszary współpracy.
  • Roczny Program Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015
  • Wolne wnioski, dyskusja, ankiety

. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, i przedstawicieli sektora samorządowego z terenu gminy Gorzków. Spotkanie będzie prowadzone przez koordynatora projektu w Gminie przy udziale władz Gminy.

       Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w spotkaniu.

 

                                                                                     Marek Kasprzak

                                                                                     /-/Wójt Gminy Gorzków