*/

Zasady konsultacji społecznych w Gminie Gorzków

W załączeniu zamieszcza się Uchwałę nr VI/27/2015 Rady Gminy Gorzków z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Gorzków. Uchwała została przyjęta w ramach realizacji projektu  :"Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3D Tarczy Sobieskiego".