*/

X spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego”

Wójt Gminy Gorzków informuje się w dniu 16 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12: 00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie-Osadzie, ul. Nadrzeczna 4 odbędzie się kolejne z cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy w ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego”. Konsultacje społeczne będą służyły opracowaniu standardów współpracy Gminy Gorzków i organizacji pozarządowych oraz perspektyw i możliwości współdziałania.

Tematyka spotkania przedstawia się w sposób następujący:

  • Omówienie projektów realizowanych przez Gminę Gorzków,
  • Realizacja Programu Inicjatyw Najmniejszych (II edycja),
  • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2015,
  • Standardy współpracy – przykłady dobrych praktyk,
  • Wolne wnioski, dyskusja, ankiety.

         Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców, grup nieformalnych i przedstawicieli sektora samorządowego z terenu gminy Gorzków. Spotkanie będzie prowadzone przez koordynatora projektu w Gminie przy udziale władz Gminy.

       Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w spotkaniu.

 

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków