*/

Wynik konsultacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2015

W załączeniu zamieszcza się wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2015 r. w formie protokołu oraz zaktualizowany Program w z wprowadzonymi zmianami. Dokument zostanie poddany pod głosowania na najbliższej sesji Rady Gminy Gorzków w dniu 4 listopada 2014 r.