*/

IV Spotkanie konsultacyjne w ramach "3 D"

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gorzków

     Wójt Gminy Gorzków informuje się w dniu 9 października (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie-Osadzie, ul. Nadrzeczna 4 odbędzie się kolejne z cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy dotyczące w ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego”. Konsultacje społeczne będą służyły opracowaniu standardów współpracy Gminy Gorzków i organizacji pozarządowych oraz perspektyw i możliwości współdziałania. Na spotkaniu zostanie omówiony zarys (projekt)  Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 oraz standardy jakimi powinien kierować się samorząd w zakresie konsultowania dokumentów strategicznych. Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców, specjalistów, organizacji pozarządowych, młodzieży, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora samorządowego. Spotkanie będzie prowadzone przez koordynatora projektu w Gminie przy udziale władz Gminy.

       Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w spotkaniu.

                                                                                     Marek Kasprzak

                                                                                     /-/Wójt Gminy Gorzków