*/

III Spotkanie konsultacyjne w Gminie Gorzków

W dniu 26 sierpnia 2014 r. w Centrum  Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie przy ul. Nadrzecznej 4 w Gorzkowie-Osadzie odbyło się spotkanie konsultacyjne w przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu gminy Gorzków  (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej) oraz grup nieformalnych (zespół śpiewaczy, kapela ludowa)  Celem spotkania było wypracowanie standardów współpracy w zakresie  sposobów komunikowania się  samorządu i  organizacji pozarządowych oraz omówienie możliwości współpracy i planów działania na najbliższą przyszłość.