Święto Chleba w Gorzkowie jako forma aktywizacji społecznej

  • Drukuj

Projekt: „Święto Chleba w Gorzkowie jako forma aktywizacji społecznej ” realizowany był przez Gminę Gorzków w okresie do dnia 23-07-2014 do dnia 23-12-2014 r. na podstawie umowy nr 02622-6930-UM0344704/14 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego w dniu 20.11.2014 r.

Celem projektu jest promocja lokalnych walorów kulturowych i gospodarczych związanych z obrzędami ludowymi oraz aktywizacja mieszkańców gminy Gorzków poprzez organizację imprezy plenerowej rekreacyjnej z wystawą regionalnych produktów i przeglądu lokalnych zespołów ludowych.

Festyn odbył się w dniu 15 sierpnia 2014 r. w Gorzkowie-Osadzie.

Wartość całkowita projektu wynosi: 18 962,07 zł., a wartość przyznanej pomocy 9 824, 73 zł.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Oś 4 Leader,   działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.