*/

Remont i zakup wyposażenia do istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czysta Dębina

Projekt: „Remont i zakup wyposażenia do istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czysta Dębina” realizowany był przez Gminę Gorzków w okresie do dnia 03-03-2014 do dnia 30-12-2014 r. na podstawie umowy nr 02520-6930-UM0344262/14 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego w dniu 29.09.2014 r.

Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarze wsi Czysta Dębina poprzez rozwój funkcjonalnej i ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w postaci świetlicy wiejskiej

Z obiektu korzystają mieszkańcy Czystej Dębiny oraz Czystej Dębiny-Kolonii, stowarzyszenia i grupy nieformalne. Będą tam również odbywać się imprezy rekreacyjne: festyny, pikniki i zawody strażackie.

Zakres robót budowlanych obejmował:

  • wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwieralne z witrynami PCV o pow. do 2.0 m2. - 13, 40 m2 w sali głównej oraz 7,65 m2 w korytarzu. Razem: 21,05 m2
  • obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m.- 3 szt. w sali głównej oraz 3 szt. w korytarzu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich. Razem 6 szt.
  • wymiana drzwi płytowych wewnętrznych w sali głównej- 4,20 m2.
  • wymiana drzwi zewnętrznych z blachy wytłaczanej, dwuskrzydłowych - 2,60 m2 wraz z montażem witryn w kolorze drzwi zewnętrznych - 0,97 m2,
  • wymiana ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - 1, 80 m2,
  • uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach w korytarzu - 1,18m3, uzupełnianie tynków wewnętrznych w korytarzu - 21,74 m2, obróbka krawędziowa glifów z zastosowaniem siatki zbrojeniowej - 42,16 m2.
  • malowanie dwukrotne ścian i sufitów w kolorze jasnym - 254, 88 m2 w sali głównej oraz 119, 38 m2 w korytarzu. Razem: 374, 26 m2.
  • przyłączenie kominka żeliwnego o mocy 12kW

Zakup wyposażenia polegał na dostawie: 8 stołów świetlicowych, 32 krzeseł.

Roboty i dostawy zostały wykonane w okresie wrzesień – listopad 2014 r.

Wartość całkowita projektu wynosi: 34 052,48 zł., a wartość przyznanej pomocy 19 999. 00 zł.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Oś 4 Leader,  działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.