*/

Budowa infrastruktury sportowej na boisku w Gorzkowie-Osadzie Etap I

Projekt: „Budowa infrastruktury sportowej na boisku w Gorzkowie-Osadzie Etap I.” realizowany był przez Gminę Gorzków w okresie do dnia 06-02-2014 do dnia 29-09-2014 r. na podstawie umowy nr 00531-6930-UM0330644/13 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Celem projektu jest rozwój rekreacji i kultury fizycznej oraz aktywizacja ludności poprzez budowę infrastruktury sportowej na istniejącym boisku gminnym w Gorzkowie-Osadzie.

Z obiektu korzysta klub sportowy GKS Zryw Gorzków, odbywają się tam również imprezy rekreacyjne: festyny, pikniki i zawody strażackie.

Zakres robót budowlanych obejmował: trybuny dla 150 osób, miejsca zadaszone dla zawodników (kabiny) 2x13 miejsc, ogrodzenie (wys. 4 m.) - 76 m. i piłkochwyt (wys. 4 m) – 30 m., montaż bram rozwieranych i furtki, chodnik z kostki brukowej – 438 m2.

Wartość całkowita projektu wynosi: 153 995, 54 zł., a wartość przyznanej pomocy 50 000, 00 zł.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".