Zakup kostiumów historycznych na potrzeby Szlaku Jana III Sobieskiego

  • Drukuj

Projekt „Zakup kostiumów historycznych na potrzeby Szlaku Jana III Sobieskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego oraz budowanie marki Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez zakup kostiumów historycznych i używanie ich podczas imprez kulturalnych w Gminie Gorzków.

W ramach projektu zostały zakupione następujących kostiumy historyczne.

  • Kostium szlachecki XVI-XVII w. - 2 szt. przeznaczony do inscenizacji wydarzeń kulturalnych, obrzędów religijnych i historycznych typu: korowód dożynkowy, korowód Trzech Króli, scenki teatralne i rodzajowe.
  • Kostium szlachecki (kobiecy) XVI - XVII w. - 4 szt. przeznaczony j. w. oraz dla kobiet z zespołu kulinarnego do promocji kuchni staropolskiej podregionu.
  • Kostium staropolski męski niższych warstw XVI - XVIII w. - 2 szt. przeznaczony j. w., dodatkowo promujący wielokulturowość dziedzictwa historycznej Rusi Czerwonej (elementy ruskie, kozackie)
  • Kostium staropolski kobiecy (ludowy) niższych warstw XVI-XVIII w. 10 szt. przeznaczony j.w. oraz dla kobiet z zespołu śpiewaczego wykonującego muzykę dawną. Zespół zapewni ofertę kulturalną podczas wydarzeń lokalnych na „Szlaku Jana III Sobieskiego”.
  • Strój ludowy męski - XIX/XX w. - 7 szt. dedykowany Gorzkowskiej Kapeli Ludowej, która wykonuje muzykę ludową (lubelską, krzczonowską). Zespół folklorystyczny zapewni ofertę kulturalną podczas wydarzeń lokalnych na „Szlaku Jana III Sobieskiego”.
  • Strój ludowy kobiecy (krzczonowski) XIX/XX w. - 1 szt. - kompletny strój przeznaczony dla wokalistki Gorzkowskiej Kapeli Ludowej

Projekt jest realizowany przez Gminę Gorzków na podstawie umowy nr 02475-6930-UM0344264/14 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego. Okres realizacji projektu 03.03.2014 r. – 31.12.2014 r. Całkowity koszt projektu wynosi 24 050, 85 zł, a wartość dofinansowania 15 642, 82 zł., co stanowi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.