*/
Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów PIN_GORZKOW oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W ramach działania Programu Inicjatyw Najmniejszych Nr 32 „Doposażenie świetlicy w Wielobyczy” dokonano zakupu 20 szt. krzeseł, które będą stanowiły wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielobyczy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy standardu oraz większego komfortu mieszkańców biorących udział w różnego rodzaju zebraniach czy spotkaniach okolicznościowych. W ramach PIN wolontariusze samodzielnie dokonali rozeznania cenowego a po zakupie skręcili oraz ustawili zakupione krzesła . Całkowity koszt projektu wyniósł 1879,93zł. i został sfinansowany przez Ekologiczny Klub UNESCO ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski w ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ekologiczny Klub UNESCO uruchomił II edycję Programu Inicjatyw Najmniejszych PIN (na 2015 r.) w ramach projektu: "Diagnozuj Debatuj Decyduj -  3 D Tarczy Sobieskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Gmina Gorzków jest partnerem projektu. Wnioski o wartości od 1,5 tyś do 2 tyś zł złożone przez 3 osobowe grupy nieformalne osób zamieszkałych w gminach Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka można składać do dnia 31.12.2014 w formie papierowej lub za pośrednictwem formularza on-line. Przed złożeniem wniosku prosimy o uważne przeczytanie załączonych dokumentów, w szczególności "Regulamin PIN".

Generator online dostępny na stronie www.tarczasobieskiego.pl