*/

Ekologiczny Klub UNESCO informuje, że debata i głosowanie w ramach drugiej edycji Programu Inicjatyw Najmniejszych PIN odbędzie się w gminie Wólka dnia 24 stycznia 2015 r (sobota). Szczegółowe informacje otrzymają  liderzy inicjatyw, które przeszły ocenę formalną na adresy e-mail wskazane na formularzach zgłoszeniowych.

W ramach Programu Inicjatyw Najmniejszych nr 34 zostało przygotowane wydarzenie kulturalne pn.: "Cud Betlejemskiej Nocy". W warsztatach teatralnych uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorzkowie pod kierunkiem p. Ewy Niedźwiedź - nauczycielki języka polskiego oraz p. Anny Dębczuk - nauczycielki plastyki i muzyki. W zajęciach brało udział 20 uczniów. Aby zrealizować przedstawienie zostały zakupione: aktywna kolumna, mikrofon bezprzewodowy, zasilacz 9W , magnetofon i PenDrive (pamięć USB). Inscenizacja została wykonana w 19 grudnia w Szkole Podstawowej w Gorzkowie przy udziale licznie zgromadzonych gości.  Zespół wystąpił również podczas  I Gminnego Przeglądu Kolęd Jasełek i Pastorałek w dniu 11 stycznia w kościele św. Stanisława w Gorzkowie-Osadzie. Program Inicjatyw Najmniejszych jest finansowany przez Ekologiczny Klub UNESCO ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski Lubelskie w ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.