*/

W dniu 15.07.2014 r. w Gorzkowie-Osadzie odbyła się debata 22 grup nieformalnych w ramach Programu Inicjatyw Najmniejszych. Na uwagę zasługiwała pomysłowość i niekonwencjonalne podejście do tematu osób, które przedstawiały swe pomysły w Gorzkowie. Niewątpliwie wszystkie koncepcje zasługiwały na wyróżnienie i miejsce na liście rankingowej umożliwiającej dofinansowanie projektu.  Prezentujemy galerię zdjęć z debaty oraz wyniki głosowania w Gorzkowie jak też w pozostałych Gminach, uczestniczących w projekcie "Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego". 

Znane są już miejsca i terminy głosowań PIN jak również wiadomo, która grupa inicjatywna trafiła do którego miejsca. Głosowania odbędą się popołudniu dnia 07.07.2014 w Spiczynie, dnia 08.07.2014 w Piaskach, dnia 15.07.2014 w Gorzkowie. Uwaga! Nie jest możliwa zmiana miejsca głosowania, tj. grupa która wylosowała dane miejsce nie może głosować w innym miejscu i nie można na nią głosować z innego miejsca.

W wyniku ustaleń podczas konferencji otwierającej projekt "Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego", która odbyła się dnia 26.06.2014 i na którą zaproszeni zostali m.in. wszystkie grupy inicjatywne PIN zgromadzeni wybrali miejsca, terminy głosowań oraz przyjęli składy grup podczas spotkań. W wyniku podjętych ustaleń w Piaskach spotykają się przedstawiciele 22 PIN, w Gorzowie przedstawiciele kolejnych 22 PIN, a w Spiczynie przedstawiciele 23 PIN. We wszystkich trzech miejscach spotykają się mieszkańcy 6 gmin Szlaku JIIIS, tj. gminy Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn i Wólka. Każda z grup będzie dysponowała 5 minutami czasu na zaprezentowanie swojej inicjatywy na forum oraz trzema głosami do wykorzystania (głosowanie tajne). Ponadto każdej grupie zapewnione zostanie miejsce i czas do przekonywania innych grup o tym, że należy głosować właśnie na daną inicjatywę/projekt. Prosimy o powiadomienie osób, które składały opisy inicjatyw PIN o terminach, miejscach i składzie grup PIN. Dalsze informacje, w tym szczegóły regulaminu, przesyłać będziemy bezpośrednio do liderów grup PIN na podane w formularzach zgłoszeniowych e-maile.  W załączeniu znajduje się lista inicjatyw PIN w podziale na trzy miejsca głosowań wraz z króciutkimi opisami inicjatyw.