*/

Wynik II edycji PIN

W dniu 24.01.2015 r. w miejscowości Wólka w ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego odbyła się II debata Programu Inicjatyw Najmniejszych (dalej PIN). W debacie zorganizowanej przez Ekologiczny Klub Unesco, ul. Partyzantów 19, 21 – 050 Piaski wzięło udział 35 inicjatyw z terenu gmin tworzących Szlak Jana III Sobieskiego. Gminę Gorzków reprezentowało 6 inicjatyw. W wyniku prezentacji i głosowania do realizacji zakwalifikowanych zostało 16 inicjatyw, z czego aż 5 dotyczy projektów złożonych z gminy Gorzków. W debacie brali udział wolontariusze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. W załączeniu zamieszcza się listę inicjatyw PIN oraz wynik debaty. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.