*/

Doposażenie świetlicy w Wielobyczy

W ramach działania Programu Inicjatyw Najmniejszych Nr 32 „Doposażenie świetlicy w Wielobyczy” dokonano zakupu 20 szt. krzeseł, które będą stanowiły wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielobyczy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy standardu oraz większego komfortu mieszkańców biorących udział w różnego rodzaju zebraniach czy spotkaniach okolicznościowych. W ramach PIN wolontariusze samodzielnie dokonali rozeznania cenowego a po zakupie skręcili oraz ustawili zakupione krzesła . Całkowity koszt projektu wyniósł 1879,93zł. i został sfinansowany przez Ekologiczny Klub UNESCO ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski w ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.