Inicjatywy PIN bliżej realizacji

  • Drukuj

Na stronie projektu www.tarczasobieskiego.pl w dziale dokumenty w zakładce 3 D zamieszczono wzory dokumentów na podstawie których realizowane będą inicjatywy PIN. W szczególności są to: wzór umowy, załącznik nr 1 - oświadczenie (wypełniane w przypadku udzielenia zaliczki), załącznik nr 2 - oświadczenie (wypełniane w przypadku zakupu rzeczy ruchomych), załącznik nr 3 - wzór raportu, wzór umowy użyczenia (wypełniany w związku z zakupem rzeczy ruchomych). W kolejnych dniach dołączone zostaną kolejne wzory dokumentów (dotyczące tych PIN, w których zakupione produkty związane są z konkretnym miejscem/działką w przestrzeni publicznej). 

Przedmiotowe dokumenty w załączeniu.