*/

Wykaz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Gorzków

W  załączeniu zamieszcza się aktualny wykaz organizacji pozarządowych  (NGO) z terenu Gminy Gorzków wraz z podstawowymi informacjami.