*/

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grupy nieformalne, osoby fizyczne i pracowników samorządowych na spotkanie w dniu 01.06.2015 r. o godz. 16:00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie przy ul. Nadrzecznej 4 o godz. 16:00.

Spotkanie w ramach projektu: Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3D Tarczy Sobieskiego będzie dotyczyć badania Lokalnym Indeksem Współpracy przy udziale moderatora i koordynatora projektu.  

Głównym celem projektu jest poprawa jakości współpracy samorządu (JST) z organizacjami pozarządowymi (NGO). Jednym z działań w projekcie jest Lokalny Indeks Jakości Współpracy, mający określić jakość współpracy administracji publicznej oraz NGO w Gminie Gorzków.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Zaproszenie w załączeniu