*/

Informuje się, że Ekologiczny Klub UNESCO w ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli co najmniej trzy osobowych  grup nieformalnych do uczestnictwa w  bezpłatnej wizycie studyjnej w dniach 25-27 września 2014 r., dotyczącej udziału organizacji pozarządowych i mieszkańców w życiu publicznym. Poza organizatorem i partnerami mogą w niej wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z następujących gmin w województwie Lubelskim: Gorzków, Jabłonna, Krasnystaw, Krzczonów , Ludwin, Łęczna, Milejów,  Mełgiew,  Piaski, Rybczewice, Spiczyn,  Wólka,  Trawniki, Żółkiewka. Do udziału w wizycie zostanie zrekrutowanych  60 osób, które zostaną podzielone na trzy grupy tj. małopolska, świętokrzyska, podkarpacka, udające się w trzy regiony Polski. Każda z grup uczestniczyć będzie w trzech   warsztatach prowadzonych przez tamtejszych specjalistów. Będą to: osoby odpowiedzialne za wsparcie organizacji pozarządowych w tzw. dużych projektach szwajcarskich ( programy:  Alpy-Karpatom, Alpejsko-Karpacki Most Współpracy, Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością), przedstawiciele fundacji  prowadzących projekty partycypacyjne (m.in. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”)  stowarzyszenia/ samorządy zajmujące się zwiększaniem udziału dzieci i młodzieży w życiu publicznym (Fundacja Generator Inspiracji, Gmina Ryglice). Wszystkie  grupy spotykają się w Rzeszowie. Tam odbywają się ostanie warsztaty. Tam też podsumowywana jest wizyta. Aby wziąć udział w wizycie studyjnej należy:

W dniu 10.07.2014 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie przy ul. Nadrzecznej 4 odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Gorzków (pracowników samorządowych), organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych mieszkańców gminy Gorzków.  W spotkaniu uczestniczył również Pan Marek Kasprzak Wójt Gminy Gorzków. Celem spotkania było badanie Lokalnym Indeksem Współpracy, jakości współpracy samorządu z mieszkańcami i przedstawicielami NGO. Spotkanie prowadził Pan Zenon Kosiński.  Wyniki badań zostaną opublikowane na zakończenie realizacji projektu „Diagnozuj Debatuj Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego”.