*/

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gorzków

Wójt Gminy Gorzków informuje się w dniu 9 października (czwartek) o godz. 14: 00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie-Osadzie, ul. Nadrzeczna 4 odbędzie się pierwsze spotkanie z mieszkańcami Gminy dotyczące cyklu konsultacji społecznych, które będą dotyczyć kluczowych inwestycji w Gminie Gorzków, zwłaszcza zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie. Konsultacje społeczne będą służyły opracowaniu „Zintegrowanej Strategii Rozwoju OF Szlaku JIIIS w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej”. Wnioski złożone przez uczestników spotkań zostaną uwzględnione w ww. dokumencie, który następnie zostanie przyjęty przez Radę Gminy i będzie wyznaczał kierunki inwestycyjne na lata 2014 – 2020. Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców, specjalistów, organizacji pozarządowych, młodzieży, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora samorządowego. Spotkanie będzie prowadzone przez moderatora-specjalistę przy udziale władz Gminy. Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w spotkaniu.

                                                                                     Marek Kasprzak

                                                                                 /-/Wójt Gminy Gorzków

Informuje się, że Gmina Gorzków w ramach realizacji projektu: „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim", który jest współfinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii. Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych przystępuje do prowadzenia konsultacji społecznych.
Jednym z działań tego projektu jest opracowanie dokumentacji do realizacji kluczowej inwestycji dotyczącej rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Jako inwestycje kluczowe zostały określone dwie propozycje:
• kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie,
• rewaloryzacja zespołu parkowo-pałacowego w Wielopolu na funkcje turystyczno-kulturowe
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnieni poniższej ankiety, która pozwoli wybrać inwestycję, która będzie odpowiadała na oczekiwania i potrzeby mieszkańców Gminy Gorzków. Państwa propozycje i uwagi będą cennym materiałem przy wyborze optymalnej koncepcji i kierunków rozwoju gminy.
Wypełnione ankiety należy przekazywać pisemnie na adres: Gmina Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada, faksem pod nr 846838111 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 12.10.2014 r.