*/

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

W załączeniu zamieszcza się ogłoszenie wyników (protokół z konsultacji)  oraz projekt Rocznego Programu uwzględniający wprowadzone zmiany w następstwie propozycji składanych przez organizacje pozarządowe.

 

Wójt Gminy Gorzków informuje, że w dniu 26 października (niedziela) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie-Osadzie, ul. Nadrzeczna 4 odbędzie się kolejne z cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy w ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego”. Konsultacje społeczne będą służyły opracowaniu standardów współpracy Gminy Gorzków i organizacji pozarządowych oraz perspektyw i możliwości współdziałania. Tym razem spotkanie będzie dotyczyć działalności sportowej klubu GKS Zryw Gorzków.

Spotkanie skierowane jest do działaczy i zawodników GKS Zryw Gorzków w szczególności członków klubu, trenera, zarządu  oraz przedstawicieli sektora samorządowego z terenu gminy Gorzków. Spotkanie będzie prowadzone przez koordynatora projektu w Gminie przy udziale władz Gminy.

Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w spotkaniu.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków