*/

Wójt Gminy Gorzków informuje, że Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zaprasza do udziału konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014 – 2020. Konsultacje odbędą się 16.02.2015 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie w godz.: 10:00 – 12:00.

Na spotkanie zaprasza się: mieszkańców gminy, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój oraz pozyskiwanie środków ma rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Szczegółowy program zamieszcza się w załączeniu.

Program spotkania.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Informujemy, że Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza konkurs grantowy w ramach projektu "Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie".W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego. O dotacje w łącznej kwocie 476.200 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł. Program adresowany jest do: młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, grup samopomocowych. Termin naboru wniosków o dotację od 1 lutego do 28 lutego 2015 r., do godziny 23:59.

Sposób składania wniosków:

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który dostępny jest na www.lubelskielokalnie.lbl.pl (duży czerwony przycisk "złóż wniosek").