*/

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

 

W ramach projektu: „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego” Gmina Gorzków zobowiązała się wdrażać „Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych”, powstały w wyniku realizacji projektu systemowego pn. „ Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do stosowania przez organy administracji publicznej.

Mechanizm konsultacji, który funkcjonuje w Gminie Gorzków w oparciu o uchwałę nr IV/8/2010 Rady Gminy Gorzków z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wymaga rozszerzenia o nowe elementy i narzędzia konsultacyjne, aby w pełni mógł odpowiadać wymogom określonym w „Modelu Współpracy…”, który Gmina aktualnie wdraża.

W załączeniu przedstawia się projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Gorzków, który ma zastąpić obowiązującą uchwałę określającą zasady konsultacji z 2010 r.

Wszelkie uwagi do załączonego projekt należy przedłożyć w terminie do dnia 13.04.2015 r. na załączonym formularzu.

Opinie należy przedstawiać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9,22-313 Gorzków-Osada, faksem: 846838111 lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.