*/

Wolontariat rodzinny - lokalnie

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja PZU zapowiadają start Programu "Wolontariat Rodzinny - lokalnie". Program jest kontynuacją działań podjętych w roku 2014, w ramach których w całej Polsce zrealizowano projekty angażujące całe rodziny w działania wolontariackie.

Program "Wolontariat Rodzinny - lokalnie" to odpowiedź na problem braku czasu spędzanego z rodziną w sposób wartościowy, a także na potrzeby społeczności, które pragną pozytywnej zmiany. W roku 2015 szansę na otrzymanie dofinansowania w wysokości do 7 000 zł uzyska 15 projektów, stworzonych wspólnie przez organizacje pozarządowe i instytucje samorządu lokalnego.W projektach tych działać będą rodziny wolontariuszy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Programie  w załączeniu. Nabór wniosków potrwa od 2 do 31 marca 2015 r.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa

tel. 22 622 01 22 wew. 30
tel. 22 825 70 22

www.wolontariatrodzinny.pl
www.filantropia.org.pl