*/

Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie

Informujemy, że Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza konkurs grantowy w ramach projektu "Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie".W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego. O dotacje w łącznej kwocie 476.200 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł. Program adresowany jest do: młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, grup samopomocowych. Termin naboru wniosków o dotację od 1 lutego do 28 lutego 2015 r., do godziny 23:59.

Sposób składania wniosków:

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który dostępny jest na www.lubelskielokalnie.lbl.pl (duży czerwony przycisk "złóż wniosek").

Konsultacje wniosków:

Przed ostatecznym złożeniem wniosku wypada wcześniej go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały w okresie naboru wniosków i będą prowadzone przez Mobilnych Animatorów i Zespół Projektowy. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z REGULAMINEM KONKURSOWYM. Można również zobaczyć wniosek w formie dokumentu tekstowego WORD. Wniosek w tej formie zamieszczamy jedynie poglądowo - nie będą przyjmowane wnioski wypełnione na formularzu w pliku tekstowym (np. doc., PDF). Budżet dostępny we wniosku można jednak pobrać go TUTAJ.

Fundacja zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu przygotowania wniosku. Koordynatorem w powiecie krasnostawskim jest Pani Monika Frączek tel. 732 720 747. Szkolenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie w dniu 17.02.2015 r. o godz. 10:00.

Źródło: http://www.lubelskielokalnie.lbl.pl