*/

Otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców powiatu krasnostawskiego dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 - 2020

Wójt Gminy Gorzków informuje, że Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zaprasza do udziału konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014 – 2020. Konsultacje odbędą się 16.02.2015 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie w godz.: 10:00 – 12:00.

Na spotkanie zaprasza się: mieszkańców gminy, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój oraz pozyskiwanie środków ma rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Szczegółowy program zamieszcza się w załączeniu.

Program spotkania.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków