*/

Zaproszenie na VIII spotkanie konsultacyjne

      

Wójt Gminy Gorzków informuje, że w dniu 12 grudnia (piątek) o godz. 15: 00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Czysta Dębina, odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Gminy w ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego”.

Konsultacje społeczne będą służyły opracowaniu standardów współpracy Gminy Gorzków i organizacji pozarządowych oraz perspektyw i możliwości współdziałania.

W szczególności zostaną omówione następujące kwestie:

  • Założenia projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego” i dotychczasowa realizacja,
  • Oddolne inicjatywy mieszkańców. Omówienie dobrych praktyk,
  • Zasady działania świetlic wiejskich na przykładzie inwestycji w Czystej Dębinie współfinansowanej ze środków UE w ramach PROW 2007-2013.
  • Wolne wnioski, dyskusja.

Spotkanie skierowane jest do mieszkańców, grup nieformalnych i działaczy organizacji pozarządowych w szczególności członków OSP z miejscowości Czysta Dębina i Czysta Dębina-Kolonia.

Spotkanie będzie prowadzone przy udziale władz Gminy i koordynatora projektu.

Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w spotkaniu.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków