*/

Nabór wniosków

Przypominamy, że w ramach projektu "Średni obywatel duża sprawa", w którym Klub UNESCO z Piask Lubelskich  jest partnerem (prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich) trwa konkurs dla grup młodzieżowych w wieku od 13 do 25 lat. Można uzyskać wsparcie 3000 zł oraz wsparcie trenerów. Obszarem działania jest województwo lubelskie. Wymagany jest pomysł na działanie i należyte opisanie. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 27 listopada tego roku. Więcej informacji na stronie http://sredniobywatel.pl/o-projekcie