*/

INICJATYWY OBYWATELSKIE DLA ŚRODOWISKA

Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, a także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.
Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne, nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe fundacje.
Na budżet programu przewidziano 5 mln zł, a inwestycje będzie można realizować przez kolejne lata – od 2015 do 2017 roku.
Fundusze będą mogły być przeznaczone m.in. na rozwój parków miejskich, rekultywację obszarów zniszczonych przez człowieka, budowę lub modernizację małej infrastruktury turystycznej itp.

„Nowość w ofercie Funduszu to otwarcie na ciekawe, wyjątkowe pomysły. Fundusz starał się maksymalnie zmniejszyć formalne ograniczenia dotyczące sposobu zgłaszanych inicjatyw” – podkreśla minister środowiska Maciej Grabowski.
Dlatego autorzy pomysłów będą mogli skorzystać z doświadczenia sprawdzonych w dotychczasowej działalności organizacji pozarządowych, które staną się jednocześnie koordynatorami projektów grupowych i wnioskującymi o dofinansowanie. Ich zadaniem będzie zebranie minimum 20 pomysłów do realizacji, uzyskanie opinii właściwych samorządów, następnie zebranie zgód właścicieli terenów lub obiektów oraz porozumienie się z pomysłodawcami. Łączna wartość planowanych w takim wniosku przedsięwzięć nie może być mniejsza niż 200 tys. zł i nie większa niż 500 tys. złotych. Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Narodowy Fundusz zaplanował już na listopad br.

Wsparcie tak małych, lokalnych inicjatyw z poziomu ogólnokrajowego w zaproponowany sposób będzie realizowane po raz pierwszy. Dlatego program finansowy ma charakter pilotażowy, który obejmie pomoc w realizacji co najmniej 200 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich.
Termin naboru wniosków od 7 listopada do 31 stycznia 2015 roku.

Źródło:http://www.nfosigw.gov.pl/