*/

Zakończone konsultacje społeczne-ogłoszenie wyników

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

W załączeniu zamieszcza się ogłoszenie wyników (protokół z konsultacji)  oraz projekt Rocznego Programu uwzględniający wprowadzone zmiany w następstwie propozycji składanych przez organizacje pozarządowe.