*/

Zaproszenie na konferencjęKonferencja otwierająca projekt „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego”
(26 czerwca 2014, Miejski Dom Kultury Piaski, ul. Lubelska 22)
I. godz. 16.00 diagnoza współpracy JST i NGO "między potencjałami, a rzeczywistością" 
możliwości prawne i ramy współpracy, zaplecze współpracy, chęci (wola) do współpracy, efekty
współpracy, dyskusja
II. godz. 16.30 diagnoza współpracy w ramach PIN
współpraca między inicjatorami, z wolontariuszami, z Ekologicznym Klubem UNESCO i Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych (CIWOP), z innymi NGO, z JST, współpraca inicjatyw PIN między sobą
przerwa kawowa
III. godz. 17.15 debata open space: „między konkurencją, a współpracą”
w trakcie debaty szwedzki stół
IV. godz. 18.00 decyzje dotyczące współpracy w ramach PIN 
wizja dalszych działań PIN
prezentacja filmu PIN
losowanie miejsc debaty i głosowania PIN
podjęcie wspólnych decyzji co do terminu debaty i głosowania PIN
 
Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego