Zaproszenie na konsultacje

  • Drukuj

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gorzków

Wójt Gminy Gorzków informuje się w dniu 9 października (czwartek) o godz. 14: 00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie-Osadzie, ul. Nadrzeczna 4 odbędzie się pierwsze spotkanie z mieszkańcami Gminy dotyczące cyklu konsultacji społecznych, które będą dotyczyć kluczowych inwestycji w Gminie Gorzków, zwłaszcza zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie. Konsultacje społeczne będą służyły opracowaniu „Zintegrowanej Strategii Rozwoju OF Szlaku JIIIS w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej”. Wnioski złożone przez uczestników spotkań zostaną uwzględnione w ww. dokumencie, który następnie zostanie przyjęty przez Radę Gminy i będzie wyznaczał kierunki inwestycyjne na lata 2014 – 2020. Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców, specjalistów, organizacji pozarządowych, młodzieży, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora samorządowego. Spotkanie będzie prowadzone przez moderatora-specjalistę przy udziale władz Gminy. Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w spotkaniu.

                                                                                     Marek Kasprzak

                                                                                 /-/Wójt Gminy Gorzków