Badanie Lokalnym Indeksem Współpracy w Gminie Gorzków

  • Drukuj

W dniu 10.07.2014 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie przy ul. Nadrzecznej 4 odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Gorzków (pracowników samorządowych), organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych mieszkańców gminy Gorzków.  W spotkaniu uczestniczył również Pan Marek Kasprzak Wójt Gminy Gorzków. Celem spotkania było badanie Lokalnym Indeksem Współpracy, jakości współpracy samorządu z mieszkańcami i przedstawicielami NGO. Spotkanie prowadził Pan Zenon Kosiński.  Wyniki badań zostaną opublikowane na zakończenie realizacji projektu „Diagnozuj Debatuj Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego”.